شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ / Saturday 26 May 2018 آخرین بروز رسانی: ۱۸:۵۰:۱۷ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷

آرشیو سرویس اطلاع رسانی

هندسه مقدس در بناهای تاریخی اصفهان
زمان:۵شنبه۱۰بهمن۹۲ ساعت۴بعدازظهر    محل: کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان- خ باغ گلدسته مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۰:۲۶ | نظرات

هندسه مقدس در بناهای تاریخی اصفهان
زمان:۵شنبه۱۰بهمن۹۲ ساعت۴بعدازظهر    محل: کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان- خ باغ گلدسته مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل-سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۰:۵۶ | نظرات

ملاحظاتی درباره قحطی ها در اصفهان
زمان:۵شنبه۲۸آذر-ساعت۴بعدازظهر     مکان: کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار کننده: مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۲۷ آذر ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۴ | نظرات

ملاحظاتی درباره قحطی ها در اصفهان
زمان:۵شنبه۲۸آذر-ساعت۴بعدازظهر     مکان: کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار کننده: مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۲۷ آذر ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۴ | نظرات

نهمین نشست تخصصی شهر اسلامی
با حضور دکتر محسن حبیبی           زمان:۵شنبه۲۸آذر۹۲ ساعت۹صبح محل:سالن کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۶:۴۷ | نظرات

نهمین نشست تخصصی شهر اسلامی
با حضور دکتر محسن حبیبی           زمان:۵شنبه۲۸آذر۹۲ ساعت۹صبح محل:سالن کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۷ | نظرات

پنجمین همایش نکوداشت اصفهان
زمان: پنج شنبه 14 آذرماه 1392 از ساعت 8 و نیم بامداد تا 17  مکان:تالار همایش های دانشگاه آزاد خوراسگان محورهای همایش: پایداری زاینده رود از سرچشمه تا تالاب گاوخونی گردشگری و میراث فرهنگی پایدار سرچمشه این خبر:http://iranname.net/
تاریخ انتشار:۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۵ | نظرات

پنجمین همایش نکوداشت اصفهان
زمان: پنج شنبه 14 آذرماه 1392 از ساعت 8 و نیم بامداد تا 17  مکان:تالار همایش های دانشگاه آزاد خوراسگان محورهای همایش: پایداری زاینده رود از سرچشمه تا تالاب گاوخونی گردشگری و میراث فرهنگی پایدار سرچمشه این خبر:http://iranname.net/
تاریخ انتشار:۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۵ | نظرات

اصفهان دانشنامه معماری ایران
زمان:۵شنبه۳۰خرداد۹۲  ساعت:۵بعدازظهر مکان:خ باغ گلدسته،سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۲۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۲:۲۱ | نظرات

اصفهان دانشنامه معماری ایران
زمان:۵شنبه۳۰خرداد۹۲  ساعت:۵بعدازظهر مکان:خ باغ گلدسته،سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۱:۵۱ | نظرات

اصفهان شش هزار ساله
موضوع:اصفهان شش هزار ساله   زمان:ژنج شنبه۲۷اردیبهشت۹۲   ساعت۵بعدازظهر مکان:خیابان باغ گلدسته، سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۲:۴۶ | نظرات

اصفهان شش هزار ساله
موضوع:اصفهان شش هزار ساله   زمان:پنج شنبه۲۷اردیبهشت۹۲   ساعت۵بعدازظهر مکان:خیابان باغ گلدسته، سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۲۲:۱۶ | نظرات

اصفهان شهر گنبدهای فیروزه ای
۲-۹ اردیبهشت هفته نکوداشت اصفهان  گرامی باد.
تاریخ انتشار:۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۲:۴۵ | نظرات

اصفهان شهر گنبدهای فیروزه ای
۲-۹ اردیبهشت هفته نکوداشت اصفهان  گرامی باد.
تاریخ انتشار:۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۲۲:۱۵ | نظرات

ستاد نکوداشت هفته اصفهان برگزار می کند:
موضوع: ریاضیات شیخ بهائی   زمان:سه شنبه۳اردیبهشت۹۲  ساعت۵بعدازظهر مکان:خیابان باغ گلدسته، سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۴:۵۵ | نظرات

ستاد نکوداشت هفته اصفهان برگزار می کند:
موضوع: ریاضیات شیخ بهائی   زمان:سه شنبه۳اردیبهشت۹۲  ساعت۵بعدازظهر مکان:خیابان باغ گلدسته، سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
تاریخ انتشار:۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۰:۲۵ | نظرات

لبخند زاینده رود به اصفهان-۱۹فروردین۹۲
ادامه مطلب
تاریخ انتشار:۲۰ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۱ | نظرات

لبخند زاینده رود به اصفهان-۱۹فروردین۹۲
ادامه مطلب
تاریخ انتشار:۲۰ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۱ | نظرات