چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ / Wednesday 21 March 2018 آخرین بروز رسانی: ۲۰:۵۹:۰۰ - چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
کد خبر: 6156
شناسه: ن/ 64 س/۱۷۲۱۰۳۹۶۱۰۰۵
زمان مخابره: ۱۷:۰۳:۱۰ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
Print This Post
چشم هات
علی خان آبادی
و چشمهات جهانی استجهانی که به پرواز فرا می خواندو چشمهاتخود آسمان استآنجا که پرنده پر می گشایدو خورشید طلوع می کندنگاهتبی پیرایه مهربانی می کندوچشمهاتجهان تازه ای می شودبرای پر زدنشب هاستاره باران می شوداز امتداد توو ماهتابدر حضورتشرمسارانه پشت پرده های ابرپنهان شده استو بارانهدیتی استکه به پیشوار آمدنتزمین ناپاک را پاک می کندوچشمانت جهانی دیگر استکه به پرواز فرا می خواند

انتهای پیام / شبکه اجتماعی وبلاگ نویسان اصفهان / کد خبر: 6156
نویسنده: علی خان آبادی


ارسال نظر برای این مطلب بسته شده است.