- اصفهان بلاگ - http://www.isfahanblog.com -

به نگاه دوگانه آبی سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد دارم/ گفتگویی با اصفهان زیبا

Posted By محمد کوشافر On فروردین ۲۸, ۱۳۹۶ @ ۴:۰۱ ق.ظ In وبلاگ های اصفهان | Comments Disabled

مصاحبه ام با روزنامه اصفهان زیبا مورخ 27 فروردین 96

با توجه به روند توسعه در کشور طی دهه های گذشته، در حال حاضر ساختار اداری سازمان حفاظت محیط زیست کشور متناسب با شدت پیامدهای زیست محیطی این توسعه نیست. یعنی فرایندها وسازوکارهایی که منجر به تخریب وآلودگی محیط زیست  درکشورمی شود بسیارفراتر از توان سازمان حفاظت محیط زیست است. در اصل بدون اینکه به اشخاص و دولتها کاری داشته باشیم این مجموعه برای روبرو شدن ومواجهه با مشکلات زیست محیطی کشورمهیا نیست.  سازمان حفاظت محیط زیست در ابعاد مختلف نظیر ساختار و جایگاه اداری، بودجه، ابزار و وسایل و ... نیازبه تجهیز بیشتری دارد.

مثل هر ارگان وسازمان دیگری عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست هم خوبی ها وهم بدی هایی داشته است. به نظربنده عملکرد سازمان محیط زیست در افزایش آگاهی های زیست محیطی نسبتا خوب بوده به طوریکه با ایجاد موقعیت و همکاری بیشتر با متخصصان و سمنها، محیط زیست را به یک موضوع عمومی تبدیل کرد. اما در همین موضوع مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی عملکردش دارای اشکال بوده است، یعنی توجه بیش از معمول به افزایش تعداد سمن های زیست محیطی و آمارگرایی، بدون توجه به مناسبات قانونی و تخصص. هنوز تعدادی از این سمن ها وشبکه های زیست محیطی در حال فعالیت، مجوزهای لازم را ندارند و یا ممکن است در برخی موارد غیر تخصصی بودن سمنها و یا استفاده ابزاری از سمنهای غیر تخصصی باعث تشدید مشکلات شود.

انتقادی هم در مورد استان اصفهان به سازمان حفاظت محیط زیست دارم. آن هم اینکه برخورد دوگانه ای  نسبت به موضوع آب دراستان اصفهان دارد. در این مبحث به هیچ وجه کاری به این ندارم که انتقال آب خوب هست یا نه. بحثم سازمان حفاظت محیط زیست است. ضمن احترام به همه تلاشها و اقدامات مفیدی که در اصفهان انجام شده است، جاهایی که قرار بوده آب وارد زاینده رود شود، درباره پروژه های انتقال آب موضع گیری های سختی انجام شده است و برعکس در پروژه های انتقال آبی که آب از زاینده رود خارج شده و به حوضه های دیگر وارد شود معمولا با سکوت و بی تفاوتی گذشته. این برخورد دوگانه مورد نقد است و باید درهرحال یکسان عمل می شد. طی چهارسال همچنان این نوع برخوردها برای ما مورد سوال است.

در روش دیگر ارزیابی اگر مبنا را مقایسه به سازمان حفاظت محیط زیست در دولت قبل قرار دهیم، می توانم بگویم رفتار سازمان در این دوره درمواجه با مسایل زیست محیطی به صورت قابل ملاحظه ای بهتر از دولت قبل بوده است. اما باید توجه کنیم مرز بندی اکوسیستمها و محیط زیست باعث ناپایداری می شود و مسایل زیست محیطی باید بدون توجه به افراد و دولتها مورد بررسی قرار گیرد. برای پایداری کشور باید مرزهایی که انسان برای اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود میسازد حذف شود. مشکلات محیط زیستی مرزهایی به اسم استانی، سیاسی، قبیله ای، دولتی و ... نمی شناسند، اکوسیستم به مدیریت جامع و واحد نیاز دارد و به خاطر کشورمان باید کارمان را درست انجام دهیم.

اما در کنترل مسایل زیست محیطی کشور، راهکار اصلی خارج از سازمان حفاظت محیط زیست است و آن بازنگری در الگوی توسعه کشور است. توسعه در کشور باید متناسب با ظرفیتها و توان سرزمین و پیوستهای زیست محیطی باشد و به عنوان مثال بر مبنای مصرف بالای آب نباشد. در دهه های گذشته توسعه کشور شاهد نوسانات زیادی در تولید و اشتغال بوده ایم و اعتقاد دارم اگر تولید و اشتغال بر مبنای ویژگیهای سرزمین باشد همواره پایدار و کارامد خواهد بود.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/42514


Article printed from اصفهان بلاگ: http://www.isfahanblog.com

URL to article: http://www.isfahanblog.com/6038/%d8%a8%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c/

Copyright © 2010 isfahanblog.com. All rights reserved.