شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ / Saturday 26 May 2018 آخرین بروز رسانی: ۱۸:۵۰:۱۷ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷
کد خبر: 5784
شناسه: ن/ 65 س/۱۱۱۰۵۵۹۴۳۰۰۲
زمان مخابره: ۱۱:۵۵:۳۰ - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
Print This Post
در طول تاریخ زاینده رود همیشه پایدار بوده است
محمد کوشافر
در ماههای اخیر عکسهایی برای القا خشکی تاریخی زاینده رود و تحریف واقعیتهای رودخانه منتشر شده است، گرچه هدف اصلی این عمل را نمی دانم ولی عادی جلوه دادن خشکی رودخانه و عدم وابستگی حیات ایران مرکزی به زاینده رود می تواند از اهداف این رفتار باشد. عکس پیوست یکی از عکسهایی است که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده و کشاورزی گسترده ای را در بستر رودخانه زاینده رود  در مجاورت پل خواجو نشان می دهد. گرچه این عکس شواهد مختلفی برای عدم صحتش دارد ولی یک ابهام آن را مطرح می نمایم؛ اگر خشکی رودخانه به اندازه ای گسترده بوده که رودخانه خشک شده و  آنطور که از این عکس استنباط می شود تمام عرض رودخانه زیر کشت رفته، این حجم آب برای کشاورزی از کجا آمده است و اصولا اگر اینقدر اب موجود بوده آیا نباید رودخانه جاری می بود؟ زاینده رود بدون در نظر گرفتن چند ...

انتهای پیام / شبکه اجتماعی وبلاگ نویسان اصفهان / کد خبر: 5784
نویسنده: محمد کوشافر


ارسال نظر برای این مطلب بسته شده است.